51. diabetologické dny Luhačovice

Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností pořádá 51. diabetologické dny Luhačovice.

Termín: 16. - 18. 4. 2015
Místo: Městský dům kultury ELEKTRA, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice

Součástí programu budou nejen původní odborná sdělení, ale i edukační blok věnovaný hraničním tématům v diabetologii a jednání Sekce sester.

Prezident kongresu:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační a programový výbor:

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.

Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Zdravotní sestry obdrží certifikát s daným počtem kreditů podle vyhlášky MZČR č. 423/2004 Sb. v platném znění.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!