57. česko-slovenská psychofarmakologická konference

Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS) pořádá 57. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci.

Spolupořadatelé: Česká a slovenská neurochemická společnost, Česká společnost pro neurovědy, Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Psychiatrická klinika MU v Brně, Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, Psychiatrická klinika FN Olomouc, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Psychiatrické centrum Praha (PCP), Slovenská psychiatrická společnost, Společnost pro biologickou psychiatrii.

Termín: 7. - 11. 1. 2015
Místo: Lázně Jeseník

Konference je tradičně celonárodním setkáním psychiatrů, fyziologů, farmakologů, neurologů, praktiků a dalších specialistů a je zaměřena na klinickou psychofarmakologii.

Leitmotivem konference je „Směřování psychofarmakologie v 21.století“. Má vyprovokovat účastníky k pohledu do budoucna, k nastínění nových témat, k inovativnímu pohledu na psychiatrickou a neurologickou léčbu a v neposlední řadě ke kritickému pohledu na vývoj nových psychofarmak v jednotlivých skupinách.

Každému účastníkovi konference bude vydáno osvědčení ČLK, které slouží jako doklad o kontinuálním vzdělávání v oblasti neuropsychofarmakologie.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!