6. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2015

1. LF UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK pořádají 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2015 „Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“.

Termín: 21. – 23. 1. 2015
Místo: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost – ESMO, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká onkologická společnost ČLS JEP,
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Česká urologická společnost ČLS JEP, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta UK,
3. lékařská fakulta UK, Česká asociace sester.

Program v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!