61. konference České urologické společnosti ČLS JEP

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá 61. konferenci České urologické společnosti ČLS JEP.

Termín: 21. - 23.10. 2015
Místo: Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 1082/36, Olomouc

V rámci konference proběhnou živé přenosy laparoskopické a robotické resekce ledviny. Operace budou přenášeny ve 3D z pracovišť Urologické kliniky FN Plzeň a Kliniky urologie a robotické chirurgie - Centra robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

Program a harmonogram v příloze.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!