Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na dobu určitou na místo akademického pracovníka – učitele vysoké školy pro Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru – absolvent fakulty biochemického směru,
  • zkušenost s výukou na lékařské fakultě,
  • minimálně 3 roky praxe.

Pro všechny uchazeče jsou dále požadovány předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost, morální a občanskou bezúhonnost.

Pracovní úvazek: 1.000

Předpokládaný nástup: od 1. 2. 2015

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 5. 12. 2014  Děkanát 2. LF UK, personální oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!