Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrové řízení na dobu určitou na místo akademického pracovníka – učitele vysoké školy s částečným pracovním úvazkem 0.200 pro Ústav histologie a embryologie 2. LF UK.

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2015.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru
  • vědecká a vědeckopedagogická hodnost
  • praxe ve výuce histologie a embryologie nejméně 10 let.

Dále jsou požadovány předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost, morální a občanskou bezúhonnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí se přijímají do 17. 12. 2014 na: Děkanát 2. LF UK, personální oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!