Akademický pracovník - Klinika nukleární medicíny a endokrinologie

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.

Předpokládaný nástup 1. 11. 2015

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání        
  • zařazení do specializované způsobilosti v oboru nukleární medicína.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 8. 10. 2015 Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!