Akademický pracovník - Neurologická klinika

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka – učitele vysoké školy pro Neurologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru,
  • publikační a pedagogická činnost,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Pro všechny uchazeče dále požadujeme předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 22. 7. 2015 děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!