Akademický pracovník - Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol s pracovním úvazkem 0,200, s předpokládaným dnem nástupu 1. 10. 2015.

Zveřejněno: 18. 8. 2015.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání – absolvent lékařské fakulty,
  • specializovaná způsobilost v oboru patologie.

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30 dnů po zveřejnění výběrového řízení Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!