Akutní lůžková péče intenzivní

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče intenzivní v oboru kardiologie, akutní lůžkové péče standardní v oboru kardiologie pro území Zlínského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 21. 1. 2016

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 2. 2016.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 4. 3. 2016 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytování

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!