Alergologie a klinická imunologie

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb

v oboru alergologie a klinická imunologie pro území okresu Nymburk.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb: 1. 7. 2014.

Písemné přihlášky uchazečů lze podat v termínu do 18. července 2014 v obálce označené "VŘ" na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!