Angio fórum 2015

II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, pod záštitou České angiologické společnosti ČLS JEP a České akademie dermatovenerologie, pořádají Angio fórum 2015 - Moderní léčba křečových žil.

Termín: 24. 4. - 25. 4. 2015
Místo: Hotel Maximus Resorts, Brno

Hlavní témata kongresu:

  • ultrazvuková diagnostika povrchového i hlubokého žilního systému
  • sklerotizace v kosmetické i zdravotní indikaci (pěna nebo tekutina, ruce nebo ultrazvuk)
  • kompresivní terapie
  • tradiční chirurgické řešení křečových žil
  • endovenózní termální metody (laser, radiofrekvence, pára)
  • endovenózní netermální metody (mechanicko-chemická ablace, lepidlo).

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a vyhlášky č. 321/2008 Sb. (ohodnocení ČAS).

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!