Antidiskriminační zákon

Vláda ČR dne 7. 12. 2015 schválila variantu č. 2 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (čj. 1298/15).

Návrh implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem do českého právního řádu.

Základním právním předpisem upravujícím práva pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, které podrobněji stanoví práva odvozená od volného pohybu pracovníků Unie a vymezuje oblasti, kde je diskriminace na základě státní příslušnosti zakázána. Jde o:

  • právo na rovný přístup k zaměstnání;
  • právo na rovné pracovní podmínky, zejména v oblasti odměňování, skončení pracovního poměru, a návratu k povolání nebo opětného zaměstnání;
  • právo na rovný přístup k pomoci služeb zaměstnanosti při vyhledávání zaměstnání
  • právo na rovný přístup k sociálním a daňovým výhodám;
  • právo na rovné členství v odborech a způsobilost být zvolen do orgánů zastupujících pracovníky;
  • právo na rovný přístup k odborné přípravě;
  • právo na rovný přístup k bydlení poskytovanému tuzemským pracovníkům;
  • právo dětí pracovníků Unie na rovný přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělávání.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!