Beskydské pediatrické dny 2014

Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. a Česká pediatrická společnost ČLS JEP pořádají Beskydské pediatrické dny 2014.
 
Termín: 4. 4. - 5. 4.2014
Místo: Hotel Sepetná, Ostravice 0956
 
Odborný garant
MUDr. Ivana Röschlová - primářka Dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
 
Odborná garance
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., přednosta Pediatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP a FN Olomouci
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno
doc. MUDr. Michal Hladík, PhD., přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
 
Témata
- dětská endokrinologie a diabetologie
- dětská hematologie, dětská onkologie
- dětská kardiologie
- neonatologie
- intenzivní péče v pediatrii
- infektologie, imunologie, alergologie
- varia
 
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM
Definitivní program konference bude zveřejněn v únoru 2014.
Pátek 4.4.2014
08.00 - 18.15 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 09.30 Slavnostní zahájení konference
09.30 - 18.15 Odborný program
19.30 - 01.00 Společenský večer

Sobota 5.4.2014
08.00 - 11.00 Registrace
09.00 - 13.30 Odborný program
13.30 Závěr konference
 
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
 

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!