České zdravotnictví jako regulovaný trh

23. 6. 2016 - Praha - Vysoká škola CEVRO Institut hostila odbornou konferenci "České zdravotnictví jako regulovaný trh", kterou pořádala Občanská demokratická strana (ODS) za podpory Centra zdravotně-sociálních studií (CZSS). Cílem setkání bylo představit koncept - směr, jakým by se naše zdravotnictví mělo vydat, aby se zvýšila jeho efektivita a zodpovědnost při nakládání s prostředky na zajištění zdravotní péče.
 
V úvodním projevu přiblížil ředitel CZSS Milan Cabrnoch současný stav českého veřejného zdravotnictví a na příkladech z praxe ilustroval, že zdravotnická zařízeni spravována soukromými subjekty mohou dosahovat při organizaci péče vyšší úspěšnosti.

Pavel Hroboň z Advance Healthcare Management Institute a nastínil možná řešení systému zdravotní péče. Vycházel z úspěšného holandského modelu založeného na větší konkurenci zdravotních pojišťoven. Ty dnes nabízí klientům cílené produkty (např. zaměřené na diabetiky) včetně nadstandardů - tím narůstá konkurence. Kromě toho je tu za určitých podmínek i možnost opt-outu, tedy zcela vystoupit ze systému zdravotního pojištění a řídit se nabídkou soukromých pojištění. Obojí však vyžadovalo společenskou vůli k reformě a 20 let transformačního procesu.

Na prezentaci navázal expert ODS pro oblast zdravotnictví Petr Zimmermann, který vidí pouze tři realistické scénáře. Zdravotnictví může stále pokračovat za současného stavu dolévání peněz. Lze také ještě zvýšit státní dohled a centralizovat řízení. Anebo poslední možnost rozvolnění -  reformace v regulovaný trh, což by bylo logickým vyústěním založeným na základních ekonomických principech. Současně se nabízí i několik kroků, kterými by se reforma nastartovala: novela úhradové vyhlášky a bodového seznamu výkonů, zrušení tabulkových platů, přístrojové komise i výběrového řízení podle zákona 48/1997.
 
Při následné diskuzi zazněly názory pro zavedení nadstandardů a možnosti si kvalitnější péči legálně připlatit.
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!