Česko-slovenský konzultační den k důchodům

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou pořádá Česko-slovenský konzultační den k důchodům.

Termín: 19. 11. 2015, 9:00 hod
Místo: Městská správa sociálního zabezpečení, Veveří 5, Brno

Cílem již čtvrtého česko-slovenského poradenského dne je informovat občany, kteří získali doby důchodového pojištění na území Slovenské i České republiky, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k podání žádosti potřebují atd.

Česko-slovenské konzultační dny jsou pořádány od roku 2014 vždy 2x ročně, a to střídavě na území České republiky a Slovenska. Tato forma konzultací navazuje na tradici úspěšných česko-německých a česko-rakouských konzultačních dnů, které ČSSZ ve spolupráci se zahraničními partnery pořádá již řadu let a o které je pokaždé velký zájem. Jejich cílem je zprostředkovat občanům, kteří pracovali či pracují v těchto státech, potřebné informace z oblasti důchodového pojištění.

Zájemci o konzultaci musí přinést s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas a také doklady o svém důchodovém pojištění, případně korespondenci s oběma institucemi a další související dokumenty.

Na jednotlivé konzultace je vyčleněn limit 20 minut a přednost budou mít předem objednaní klienti. Na konzultace, které budou poskytovat odborní zástupci z obou institucí bezplatně, je třeba se předem objednat na telefonním čísle +420 541 516 305 nebo na e-mailové adrese: lenka.zourkova@cssz.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!