ČLK svolává kvůli krizi mimořádný sjezd

Představenstvo ČLK svolává mimořádný sjezd České lékařské komory na čtvrtek 22.9.2016 do hotelu Clarion v Praze 9. ČLK k tomu vydala tiskovou zprávu. Hlavním bodem programu jednání delegátů bude prohlubující se personální a ekonomická krize zdravotnictví a možnosti jejího řešení.

Česká lékařská komora varuje občany, že jim za současných podmínek již nejsme schopni garantovat bezpečnost zdravotní péče.

Ačkoliv od zveřejnění naší výzvy uplynulo již více než čtvrt roku, prakticky nic se nezměnilo. Výdaje na zdravotnictví patří v České republice mezi nejnižší v rámci EU. Nedostatek zdravotníků se nadále prohlubuje. Řada nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná tak, že musí být omezován provoz i na jejich klíčových odděleních.

V mnoha městech a obcích občané marně shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních pojišťoven se stále prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření u ambulantních specialistů. V nemocnicích je systematicky porušován a obcházen zákoník práce, není dodržována ani vyhláška o minimálním personálním vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Komora již zaznamenala dokonce i případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací.

Vláda neplní své programové prohlášení. Vedle závazku zajistit stejné úhrady za identické výkony z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem poskytovatelům zdravotních služeb, nejsou plněny ani další podstatné body programového prohlášení vlády. Jedná se například o přijetí zákona o neziskových nemocnicích nebo o striktní oddělení vlastnictví zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.

 

Krizový plán pro zdravotnictví

Česká lékařská komora považuje i nadále za nezbytné, aby vláda ještě v tomto volebním období řešila minimálně následujících pět problémů:

1.) Zvýšení výdajů na zdravotnictví

Zdravotnictví je katastrofálně podfinancované a vládou schválená minimální úprava výše platby za tzv. státní pojištěnce nestačí ani na slibovaný růst platů zdravotníků, natož pak na zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotních služeb a na profinancování potřebného rozvoje medicíny. Zavedení zdravotní daně na tabák a na alkohol pan ministr Němeček sice veřejně podpořil, ale žádný konkrétní návrh nepředložil. Zákon zajišťující pravidelnou valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce vláda neprojednávala.

2.) Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb

V této oblasti se nezměnilo vůbec nic. Zdravotní pojišťovny platí a patrně i nadále budou platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské práce v Seznamu zdravotních výkonů ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se zrušením nespravedlivých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich nahrazením funkčním revizním systémem zdravotních pojišťoven ministerstvo nepočítá. Právo svobodně si volit lékaře a zdravotnické zařízení bude pacientům upíráno i nadále.

3.) Zvýšení příjmů zdravotníků

Závazek vlády zvýšit tarifní platy zaměstnanců části nemocnic považujeme za krok sice nezbytný, ale nedostatečný. Pokud nebude schválena novela zákoníku práce, která sjednotí pravidla odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle tarifních tabulek, pak bude personální devastace zejména regionálních nemoc pokračovat. Možnost, že by vláda uzavřela s hejtmany jakési memorandum, ve kterém by se kraje zavázaly zvýšit platy v regionálních nemocnicích, nepovažují zdravotníci za řešení již z toho důvodu, že jak ministr Němeček, tak premiér Sobotka, obdobné memorandum, které s Vládou ČR v roce 2011 uzavřely odbory, označili za závazek právně nevymahatelný.

4.) Reforma vzdělávání lékařů a zdravotních sester

Vláda sice schválila zákon o vzdělávání lékařů, který ČLK považuje za v podstatě přijatelný kompromis, ale ministerstvo zdravotnictví zároveň vytváří pozměňovací návrhy, které tento kompromis mohou rozbořit. Například realizace plánu, aby lékaři po složení atestace v rámci rezidenčního programu měli povinnost pracovat nejméně pět let ve svém obou v České republice, by zcela spolehlivě vyhnala do ciziny další stovky mladých lékařů hned po škole. Osud obou vzdělávacích zákonů je zkrátka stále nejistý.

5.) Kontrola personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb

ČLK nadále navrhuje, že převezme kontrolu personálního vybavení zdravotnických zařízení včetně nemocnic. O tomto svém návrhu jsme jednali s hejtmany i se zástupci starostů. Ministerstvo zdravotnictví však potřebnou novelu zákona o zdravotních službách nepřipravuje.

 

Zdroj: Tisková zpráva ČLK

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!