Dětská diabetologie 2016

Pracovní skupina pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP, ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol, pořádá konferenci Dětská diabetologie 2016.

Termín: 18. – 19. března 2016
Místo: Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9

Hlavní témata

 • Psychologie diabetu
 • Praktické použití technologií
 • Komplikace diabetu

Předběžný program

 • Psychologie diabetu
 • Jak může diabetickým dětem pomoci dětský psycholog?
 • Jak může diabetickým dětem pomoci dětský psychiatr?
 • Diabetes v adolescenci
 • Kontinuální monitorování glykémie
 • Diabetická nefropatie
 • Nové objevy v genetice obezity
 • Monogenní autoimunitní formy diabetu
 • Právní postavení dětského diabetologa
 • Sesterská sekce

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Více informací na www.detskydiabetes.amca.cz

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!