Dítě s postižením v rodině

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Sdružení Piafa ve Vyškově pořádají odbornou konferenci na téma Dítě s postižením v rodině - aktuální trendy sociální a zdravotní péče.

Termín: 17. 4. 2015
Místo: Vyškov – Hotel ALLVET

Program:

  • 08.30 – 09.00 Prezence účastníků
  • 09.00 – 09.15 Zahájení, informace o činnosti APSS ČR, informace z ambulantní sekce - Irena Lintnerová, Jana Podrápská
  • 09.15 – 10.30 Dítě v rodině s negativní prognózou, fáze přijetí handicapovaného dítěte, rozhodování rodičů o domácí /ústavní péči o dítě, problematika života rodiny se zdravým a postiženým dítětem (sourozenci) - Jana Veselá
  • 10.30 – 12.00 Problematika života rodiny se zdravým a postiženým dítětem (vztahy v rodině, sourozenci - výchova, chování, vzdělávání, volný čas …) - Jana Trefilíková
  • 12.00 – 13.00 Přestávka na oběd
  • 13.00 – 14.15 Expresivní terapie a ucelené koncepty péče o děti s postižením - Irena Lintnerová
  • 14.15 – 15.30 Včasná a ucelená rehabilitace dětí se ZP, spojení fyzioterapie (Bobath koncept), hipoterapie, sociální aktivizace - Jana Podrápská ml.,
  • 15.30 – 16.00 Diskuze, závěr

Účastníkům akce bude vydáno osvědčení o 8 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!