Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská lůžková péče - Praha

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské lůžkové péče (DIOP) pro území Hlavního města Prahy.

VŘ bylo vyhlášeno dne 25. 3. 2015

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 15. 7. 2015.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 12. 5. 2015 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!