Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská lůžková péče - VŘ

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje, na základě návrhu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Zdravotní pojišťovny MV ČR, Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny a Vojenské zdravotní pojišťovny, výběrové řízení na poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské lůžkové péče (DIOP) pro území Olomouckého kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 13. 3. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 5. 2014.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 25. 4. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!