Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče pro území Ústeckého kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 3. 7. 2015

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 7. 2016.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 18. 8. 2015 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!