Dny molekulární patologie

Dny molekulární patologie (platfoma pro molekulární a klinické patology, klinické a experimentální morfology, kliniky a laboranty), 10. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie, 100. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP, 6. olomoucké dny histologických laborantů se pořádají pod záštitou rektora UP v Olomouci, děkana LF UP v Olomouci a ředitele FN Olomouc.

Termín a místo:

  • 24. - 25. 4. 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
  • 26. 4. 2014 Teoretické ústavy LF UP Olomouc, Hněvotínská 3
  • Předseda kongresu: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Patologie XXI. století je interdisciplinárním oborem, který se neobejde bez spolupráce s ostatními. Z toho důvodu se při přípravě programu spojili lékaři a vědci z onkologické, pneumologické, porodnicko-gynekologické a urologické kliniky, které navzájem spojuje množství společných vědeckých i klinických projektů.

Vedle spolupráce s lékaři různých klinických oborů je rovněž nezbytná spolupráce s lékaři a vědci oborů teoretických. Tak je možné zajistit aplikaci nejnovějších poznatků do klinické praxe. Exponenciální nárůst poznatků z oblasti molekulární patologie a biologie vede k lepšímu poznání patogeneze nemocí a mechanizmů buněčné signalizace, zároveň je však nutné neztratit empatii vůči pacientovi a vidět v něm ne objekt studia, ale především člověka. Veškerá práce lékařů a molekulárních biologů není myslitelná bez erudice a pracovního nasazení středního zdravotnického personálu. Jejich účast na setkání přináší společné akci další rozměr a je užitečnou konfrontací dvou různých pohledů na činnost zdravotnického personálu, která by měla vést ke spokojenosti a vyléčení pacientů.

Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena kredity.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!