Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic

Ve dnech 29. 11. 2016 a 30. 11. 2016 se bude konat již 11. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.  Akce se bude konat  v Congress Hotelu Clarion v Praze - Vysočanech.

Tato pozitivně laděná odborná akce je určena ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic. Konferencí bude již tradičně provázet pan Daniel Takáč, televizní moderátor.

Záštitu nad odbornou konferencí přijali:

 • MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda, Senát Parlamentu ČR
 • Ing. Andrej Babiš – 1. místopředseda vlády, ministr financí, Ministerstvo financí ČR
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova v Praze

 

Na této odborné konferenci potvrdili svou účast například tyto osobnosti:

 • MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu, Parlament České republiky
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. – náměstkyně ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor, Univerzita Karlova
 • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA – náměstek ministra pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • MUDr. Jiří Běhounek – předseda Správní rady, Všeobecná zdravotní pojišťovny České republiky; hejtman, Kraj Vysočina
 • Mgr. Jiří Zimola – hejtman, Jihočeský kraj
 • Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • MUDr. David Kostka, MBA – generální ředitel, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS – ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
 • MUDr. Mgr. Jolana Těšinová – přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • MUDr. Tomáš Gottvald – předseda představenstva a generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • MUDr. Martin Holcát, MBA – náměstek pro léčebně preventivní péči, Fakultní nemocnice v Motole
 • Mgr. Václav Krása – předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s

 

Hlavními diskutovanými tématy budou:

 1. diskusní blok: Zdravotní pojišťovny a nemocnice (pozitivní příklady řízení nemocnic, úhradová vyhláška, strategie v personálním zajištění nemocnic)
 2. diskusní blok: Legislativa a právo (odškodňování, práva pacientů a role pacientských organizací, zajištění odpovědnosti lékařů a nemocnice, návrh zákona o neziskových nemocnicích)
 3. diskusní blok: Příklady dobré praxe spolupráce nemocnic a pacientských organizací – summit nemocnic a pacientských organizací (rostoucí vliv pacientských organizací na zdravotní pojišťovny a kvalitu péče v nemocnicích, příklady dobré praxe vzájemné spolupráce)
 • Prezentace odborníků ve zdravotnictví

Vystupující a diskutující: představitelé Ministerstva zdravotnictví České republiky, ředitelé zdravotních pojišťoven, fakultních a krajských nemocnic, lékařských fakult, vzdělávacích institucí a pacientských organizací.

Více informací naleznete na: http://hc-institute.org

 

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!