eHealth Day 2015

Konferenci eHealth Day 2015 pořádá Sdělovací technika.

Termín: 17. 2. 2015 od 9:00 hodin
Místo: Kongresový sál Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.

V širším slova smyslu eHealth charakterizuje nejen technologický pokrok, ale i pozitivní postoj k propojenému globálnímu myšlení s cílem zlepšovat zdravotnickou péči na místní, regionální a celosvětové úrovni pomocí informačních a komunikačních technologií.

Kromě vzájemné interakce pacientů a poskytovatelů zdravotní péče podporuje eHealth také vzájemnou komunikaci zdravotníků, zdravotnických zařízení a samotných pacientů. Do oblasti eHealth spadají specializované informační systémy, elektronizace záznamů o zdraví a zdravotní péči, telemedicína, osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování zdravotních funkcí a podporu pacientů.

Hostem bude náměstek ministra zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp Ph.D., který spolu se svými spolupracovníky seznámí posluchače s Národní strategií elektronického zdravotnictví, následovat bude panelová diskuze s náměstkem ministra zdravotnictví a dalšími zainteresovanými.

Ranní blok přednášek zahájí MUDr. Marek Zeman (ředitel, FNKV) a následně vystoupí Ing. Jiří Východský (náměstek ředitele pro informatiku, VZP ČR), dále přednesou své příspěvky zástupci společností E LINKX a DNS, GS1, Pharmdata, Compu Group Medical či OR-CZ. Nebude chybět vystoupení Ing. Jiřího Čížka z Platformy pro elektronické zdravotnictví nebo Ing. Lukáše Roubíka, Ing. Zdeňka Güttera a Ing. Davida Kuly z Národního telemedicínského centra. 

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!