EP schválil Akční plán eHealth 2012-2020

Nový akční plán pro elektronické zdravotnictví (první akční plán v této oblasti byl přijat v roce 2004) nastiňuje vizi elektronického zdravotnictví v Evropě v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a Digitální agendou pro Evropu. Náplní tohoto akčního plánu je vytvoření a propojení systémů elektronického zdravotnictví, jež by řešilo několik nejpalčivějších problémů v oblasti zdraví a systémů zdravotnictví, jako je například zlepšení léčby chronických onemocnění a posílení účinných metod prevence a podpory zdraví; zvýšení udržitelnosti a účinnosti systémů zdravotnictví prostřednictvím inovací, posílení péče zaměřené na pacienta/občana a posílení postavení občanů; podpora přeshraniční zdravotní péče, zdravotní bezpečnosti, solidarity, univerzálnosti a rovnosti a zlepšení právních a tržních podmínek pro vývoj produktů a služeb elektronického zdravotnictví.

 

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!