Evropská komise zveřejnila priority v oblasti veřejného zdraví pro rok 2016

EU má podle své zakládající smlouvy povinnost zajišťovat v rámci všech svých politik ochranu lidského zdraví a spolupracovat se zeměmi Evropské unie na zlepšování veřejného zdraví, předcházet lidským nemocem a odstraňovat příčiny ohrožení tělesného a duševního zdraví.

Třetí program pro oblast zdraví je hlavním nástrojem Evropské komise k implementaci evropské strategie  v této oblasti. Program je prováděn prostřednictvím ročních pracovních plánů, které stanovují prioritní oblasti a kritéria pro financování. Program disponuje celkovým rozpočtem 449,4 milionů eur.

S menším zpožděním Evropská komise představila 1.3.2016 konkrétní ročná pracovní plán pro rok 2016. Jako prioritní byly označeny následující oblasti:

  • Zdraví uprchlíků a dalších migrantů
  • Boj proti antibiotická rezistence a s tím spojené infekce
  • Podpora zemí EU rychle a efektivně odvracet krize veřejného zdraví (např. virus Zika, pandemie, ...)
  • Zřízení Evropských Referenčních Sítí a spolupráce na eHealth a dalších medicínských technologiích
  • Boj s chronickými chorobami a rizikovými faktory jako alkohol a tabák
  • Prevence přenosných chorob typu HIV-AIDS, virové hepatitidy a tuberkulózy

Navíc bude rozděleno několik přímých grantů na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti veřejného zdraví pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropskou observatoř pro zdravotní systémy a politiky.  

Celkem se pro rok 2016 počítá s granty ve výši 58 milionů euro. Jejich administraci bude mít na starost Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny, na jejíž webových stránkách ec.europa.eu/chafea/ je možné se do projektů zapojit.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!