Grantové řízení Nadace Leontinka

Posláním Nadace Leontinka je umožnit dětem a studentům se zrakovým postižením integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Přijímání žádostí probíhá do 30. 4. 2016.

Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří:

  • Spolupracovat se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.
  • Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.
  • Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.
  • Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
  • Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.
  • Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.

O grant mohou požádat :

  • občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)
  • obecně prospěšné společnosti
  • církevní právnické osoby
  • fyzické osoby a další subjekty 

Neúplné či nesprávně vyplněné žádosti budou vyřazeny! Upozorňujeme žadatele z řad právnických osob, kteří jsou plátci DPH, že u materiálových nákladů je nutné uvádět ceny bez DPH. Z grantu Nadace Leontinka DPH hradit nelze!

Přijímání žádostí probíhá do 30. 4. 2016 a výsledky grantového řízení budou známy po 30. 6. 2016.

Kontakt:
Barbara Hucková
Nadace LEONTINKA
Karlovarská 1104/14
161 00 Praha 6

Mobil: +420 724 055 118

nadace@nadaceleontinka.cz  nebo  huckova@nadaceleontinka.cz

http://www.nadaceleontinka.cz/

Dokumenty ke stažení: http://www.nadaceleontinka.cz/granty/

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!