Grantové řízení Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.

Uzávěrka pro příjem žádostí - 28. 4. 2016

Co zejména podporuje program Sasakawa Asthma Fund

  • zdravotní výchovu a vzdělávání
  • primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
  • rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)
  • nemocnice a dětské léčebny

Více informací a žádosti ke stažené lze nalézt na adrese: http://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

Témata: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!