III. Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie

Radiologická klinika LF MU Brno a Fakultní nemocnice Brno pořádají III. Kongres traumatologie a muskuloskeletální radiologie.

Termín: 16. - 17. 4. 2015
Místo: Hotel Myslivna v Brně

Hlavní témata l

  • Radiologie v traumatologii a mezioborová spolupráce,
  • Intervenční radiologie v traumatologii,
  • Celotělový protokol,
  • Muskuloskeletální radiologie – přehled jednotlivých metod a postižení,
  • Kazuistiky.

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory a Společnosti radiologických asistentů dle platných předpisů.

Program na http://www.symma.cz/imaging/

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!