Imunoterapie nádorů

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká imunologická společnost, sekce onkologické imunologie České onkologické společnosti ČLS JEP pořádají pracovní schůzi na téma Imunoterapie nádorů.

Termín: 10. 9. 2015
Místo: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha

Program:

  • Laudatio
  • Imunoterapie - současná a budoucí klinická praxe
  • Pohľad klinického imunológa na onkologického pacienta
  • Vývoj imunoterapie v klinické onkologii - imunoterapie jako znovuobrozená modalita v léčbě solidních nádorů 
  • Imunoterapie maligního melanomu
  • Imunologie a imunoterapie urologických malignit
  • Spolupráce klinického imunologa s klinickým onkologem

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 4 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.  KVVOPZ uděluje vysokoškolákům - nelékařům 4 kredity. Zařazeno do kreditního systému dle vyhl. MZ ČR č. 4/2010 Sb. pro zdrav. laboranty a všeobecné sestry.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!