Integrace zdravotní a sociální péče: Reflexe stavu v ČR a ve světě

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku si vás dovoluje pozvat na odborná seminář INTEGRACE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE: REFLEXE STAVU V ČR A VE SVĚTĚ, který se koná dne 22. 11. 2016 v Jednacím sále Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup přes recepci A z Valdštejnské ulice).

Tématům spojených s integrací zdravotní a sociální péče se v zahraničí věnuje značná pozornost. Integrovaná péče je považována za jeden z nástrojů zlepšování dostupnosti, kvality a výsledků poskytované péče, a to zejména u zranitelných skupin pacientů. I v České republice se jedná o téma bezesporu aktuální. Cílem semináře je tak přispět k rozvoji spolupráce a integrace péče v oblasti poskytování zdravotních a sociálních služeb. Věříme, že odborná diskuse, sdílení zkušeností a dobré praxe může pomoci rozvoji a lepšímu pochopení možností a metod zajištění návaznosti péče a užšímu propojení zdravotní a sociální péče i v České republice. Odpolední blok dobrých praxí odborného semináře je zaměřen zejména na integraci péče u pacientů s cévními mozkovými příhodami, s demencí nebo možnostmi organizace a užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s neformální péčí.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

 

 • 9:00 - 9:15 Zahájení semináře - úvodní slovo doc. MUDr. Milada Emmerová CSc., prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PSP ČR
 • 9:15 - 9:30 Proč potřebujeme integrovanou péči? doc. MUDr. Iva Holmerová PhD Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti
 • 9:30 9:50 Nástroje na podporu rozvoje integrované péče o chronicky nemocné v zemích EU Ing. Zdeněk Gütter, CSc Národní telemedicínské centrum, Fakultní nemocnice Olomouc
 • 9:50 - 10:10 Integrace péče - reflexe stavu v ČR: zkušenosti a postoje českých aktérů Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • 10:10 - 10:25 Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MZCR TBC MUDr. Tom Phillipp PhD, MBA, náměstek ministra pro zdravotní péči
 • 10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
 • 10:45 - 11:05 Dálková monitorace pacientů v klinické praxi v kontextu integrované péče: civilizační onemocnění a jejich moderní komplexní management Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, FACC, MBA Prezident České kardiologické společnosti
 • 11:05 - 11:20 Praktičtí lékaři a systém integrované péče TBC
 • 11:20 - 11:40 Koncept nemocnice doma - integrace formální a neformální péče MUDr. Stanislav Vachek
 • 11:40 11:55 Integrace zdravotní a sociální péče pohledem MPSV Mgr. et Bc. Petr Krčál, náměstek ministryně
 • 11:55 12:10 Situace pečujících osob - co potřebují od zdravotních a sociálních služeb? TBC Mgr. Olga Angelovská, Mgr. Karolína Dobiášová Fakulta sociálních věd, Univerzity Karlovy
 • 12:15 - 13:00 Přestávka na oběd
 • 13:00 - 13:20 Integrovaný systém zdravotních a sociálních služeb v Poličce - zkušenosti dobrovolného svazku obcí Mgr. Ing. Libor Stráník, Ředitel AZASS Polička
 • 13:20 - 13:40 Integrovaný systém péče o pacienty po cévních mozkových příhodách v Rotterdamu Mgr. Marcela Janečková
 • 13:40 - 14:00 Case management u pacientů s demencí - zahraniční a české zkušenosti Mgr. Dana Hradcová PhD CELLO-ILC, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
 • 14:00 - 14:20 Péče o pacienty s pokročilou demencí Mgr. Klára Burišková, Mgr. Jana Kašpárková
 • 14:20 - 14:40 Diskusní panel
 • 14:40 Závěr semináře

Svou účast (jméno, pozice, pracoviště) potvrďte na tomto odkaze: http://bit.ly/2dxUeCY

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!