Interní medicína pro praxi

17-18. března 2016 se uskuteční již 11. ročník konference ambulantních internistů Interní medicína pro praxi spojený se 7. ročníkem konference Olomouc kazuistická. 
Účastníci se mohou těšit na 7 bloků věnovaných aktuálním problémům současné medicíny. V jednotlivých blocích opět zazní úvodní teoretické přednášky následované praktickými kazuistikami. Konferenci doplní workshop s ukázkou vhodné komunikace s pacientem při sdělování nepříznivých informací.

 

PROGRAMOVÉ BLOKY

NOVÉ POHLEDY NA LÉČBU PERORÁLNÍMI ANTIKOAGULANCII – prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 

 • Novinky vantikoagulační léčbě při fibrilaci síní – Špinar J. 
 • Optimální léčba žilního tromboembolizmu – Ludka O. 
 • Bezpečnost a účinnost perorálních antikoagulancií v prevenci cévních mozkových příhod při fibrilaci síní ažilním tromboembolizmu – Špác J.
 • KAZUISTIKY

PNEUMOLOGIE – prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. 

 • Sarkoidóza – nejen plicní nemoc – Žurková M. 
 • CHOPN – principy nové léčby – Zatloukal J. 
 • Chlamydie arespirační trakt – Kolek V.
 • KAZUISTIKY

REVMATOLOGIE – prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 

 • Diferenciální diagnostika monoartritidy kolenního kloubu – Horák P. 
 • Význam ultrazvukového vyšetření vrevmatologii 
 • Hyperurikemie a dna
 • KAZUISTIKY

KOŽNÍ PROJEVY INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ – MUDr. Martin Tichý, Ph.D. 

 • Porfyrie – Mičaníková H. f Kožní projevy diabetu 
 • Kožní projevy autoimunitních onemocnění – Ciferská H.
 • KAZUISTIKY

DIABETOLOGIE – doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. 

 • Zahájení léčby inzulinem ajejí intenzifikace u nemocných s DM 2. typu – Račická E. 
 • Léčba a prevence diabetické nohy vambulantní praxi – Záhumenský E. 
 • Glifloziny vklinické praxi – Karásek D.
 • KAZUISTIKY

DEMENCE – prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. 

 • Časná diagnostika a prevence demence – Hort J. 
 • Pozdní záchyt demence – optimální diagnostický postup – Sheardová K. 
 • Pacient s demencí v ordinaci internisty a praktického lékaře, nejčastější úskalí v praxi – Hudeček D.
 • KAZUISTIKY 
 • Subjektivní obtíže s pamětí – Cerman J.

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ OTÁZKY V AMBULANCI INTERNISTY – JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

MEZIOBOROVÁ PŘEDNÁŠKA VYUŽITÍ PARAZITŮ V KLINICKÉ PRAXI prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

WORKSHOP – JAK PACIENTŮM SDĚLOVAT NEPŘÍZNIVÉ ZPRÁVY

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!