Interoperabilita zdravotní péče a péče následné

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách pořádá v Senátu Parlamentu ČR seminář Interoperabilita zdravotní péče a péče následné.

Termín: 11. 3. 2014, 9:30 - 13:30

Místo:  Senátu Parlamentu ČR, jednací sál (VP-A)

Program semináře

 • 9.30 -10.00 Prezence účastníků
 • 10.00-10.10 Zahájení Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
 • 10.10-10.20 Úvodní slovo Mirka Dámcová – moderátorka Radio Classic FM
 • 10.20-10.40 Úloha laických organizací v prevenci CMP Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP
 • 10.40-10.55 Kompenzační pomůcky u pacientů po CMP prim. MUDr. Jiří Papoušek, Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze
 • 10.55-11.15 Logopedická péče o osoby po CMP Mgr. Lenka Brožová, Sdružení CMP
 • 11.15-11.35 Využití moderních technických prostředků v terapii pacientů po poškození mozku MUDr. Markéta Janatová, Společné pracoviště biomedicinského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK

11.35-12.00 Přestávka

 • 12.00-12.20 Fungování sítě komplexních cerebrovaskulárních a iktových center v ČR prim. MUDr. Ondřej Škoda, primář neurologického odd., Nemocnice Jihlava
 • 12.20-12.40 Psychologie a cévní mozková příhoda Mgr. Martin Prokeš, 1. LF UK a VFN
 • 12.40-13.00 10 let se Sdružením CMP MUDr. Irena Vymlátilová, Sdružení CMP
 • 13.00-13.30 Závěr, diskuse
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!