IX. kongres České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá IX. kongres České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP.

Termín: 27.5. - 29. 5.2015
Místo: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Významná část programu kongresu bude také vyhrazena odborným aktivitám nelékařských zdravotnických pracovnic a pracovníků, a to jak v segmentu přednášek, tak v segmentu workshopů.

Hlavní témata:

 • Novinky v intenzivní péči
 • Sepse a multiorgánová dysfunkce
 • Přístrojové podpory orgánových funkcí
 • Metabolismus a výživa kriticky nemocných
 • Perioperační intenzivní péče
 • Postižení mozku v kritickém stavu
 • Akutní stavy v neurologii
 • Akutní stavy v chirurgii
 • Akutní stavy v pneumologii
 • Akutní stavy v kardiologii
 • Akutní stav v pediatrii
 • Nosokomiální infekce a antibiotická léčba
 • Rehabilitace v intenzivní péči
 • Dlouhodobé výsledky intenzivní péče
 • Zajímavé kazuistiky

Kongres je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester. Každý z účastníků kongresu obdrží při odjezdu certifikát o účasti.

Program na http://www.csimkongres.cz/program/podrobny-program-kongresu/

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!