Jednání se zájemcem o službu v terénních sociálních službách

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) pořádá seminář na téma Jednání se zájemcem o službu v terénních sociálních službách.

Termín: 15. 5. 2014, 9:30

Místo: Česká společnost AIDS pomoc, o. s. – Přednáškový sál, Malého 282/3, Praha 8 – Karlín

Program:

9.00 – 9.30 prezentace účastníků

9.30 – 10.00 informace o činnosti terénní sekce APSS

10.00 – 13.00 interaktivní seminář (s krátkou přestávkou během programu)

Tematické okruhy: 

  • definice nepříznivé sociální situace u zájemců o terénní službu
  • vymezení cílové skupiny
  • vymezení místa poskytování terénní služby
  • zjišťované údaje o klientovi a jak s nimi dále pracovat
  • role a povinnosti opatrovníka
  • změny legislativy od 1. 1. 2014 (zákon o sociálních službách, nový občanský zákoník)
  • obtížné situace při jednání se zájemcem o službu – příklady z praxe
  • další aspekty jednání se zájemcem o službu

13.00 – 14.00 Diskuze, závěr

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!