Jednání se zájemcem o službu v terénních sociálních službách

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá seminář terénní sekce "Jednání se zájemcem o službu v terénních sociálních službách".

Termín: 24. 6. 2014, v 9:00
Místo: Domov pro seniory Věstonická, Věstonická 4304/1, Brno

Tematické okruhy:

  • definice nepříznivé sociální situace u zájemců o terénní službu
  • vymezení cílové skupiny
  • vymezení místa poskytování terénní služby
  • zjišťované údaje o klientovi a jak s nimi dále pracovat
  • role a povinnosti opatrovníka
  • změny legislativy od 1. 1. 2014 (zákon o sociálních službách, nový občanský zákoník)
  • obtížné situace při jednání se zájemcem o službu – příklady z praxe
  • další aspekty jednání se zájemcem o službu.

Účastníkům bude vydáno osvědčení o 4 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!