Jednotný informační systém práce a sociálních věcí

Otevřené zadávací řízení s názvem Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Informační systém zaměstnanost bylo 24. 11. 2014 zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek a na profilu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).

Druh zadávacího řízení: a) otevřené řízení (§ 27)

Předpokládaný finanční objem: 286 000 000.00 Kč bez DPH

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 16. 01. 2015

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: profil zad.: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MPSV

Lhůta pro podání nabídky: 16. 01. 2015

Datum otevíraní obálek: 16.01.2015

Předpokládané uveřejnění informačního systému sociálních dávek a dalších dvou zadávacích řízení dojde v závislosti na náročnosti schvalovacího řízení do konce roku 2014. Zadávací řízení na informační systém sociálních dávek je významnou veřejnou zakázkou, která probíhá v jiném schvalovacím režimu, a schvalující a hodnotící osoby musí disponovat prověrkou NBÚ.

MPSV ČR chce formou více veřejných zakázek poptat a implementovat nový tzv. “Jednotný informační systém práce a sociálních věcí” (JISPSV) a související systémy a aplikace tak, aby odpovídaly potřebám resortu a potřebám podpory výkonu agend resortu MPSV. Vše proběhne na základě modulové architektury nového řešení JISPSV, a bude tedy poptávat jednotlivé části JISPSV, informační systémy, evidence, či další části v několika navazujících a zároveň logických celcích.

Vzhledem k množství a komplexnosti požadavků na nové agendové informační systémy se MPSV ČR rozhodlo zapojit do přípravy a formulování vymezených funkčních požadavků pro otevřená výběrová řízení i zaměstnance Úřadu práce ČR, renomovaných právních kanceláří a IT odborníků. Za tímto účelem vzniklo 24 dočasných pracovních skupin, které provedly revizi a formalizaci požadavků v přibližně ve dvaceti dílčích oblastech.

Výsledkem jednotlivých jednání byla formulace funkčních požadavků na budoucí agendové systémy pro oblast JISPSV – IS Zaměstnanost a IS Sociální dávky. V rámci pracovních skupin vznikly i požadavky, vytvářející vazbu na další informační systémy pro oblast JISPSV - Integrovaná podpůrná a provozní data. Ty byly dále vyhodnoceny specializovanou integrační skupinou a formulovány jako předpoklady pro dodavatele budoucího integračního prostředí JISPSV - Provozní integrační prostředí.

Všechny tyto požadavky se staly zásadním podkladem pro restrukturalizaci informačního systému a vybudování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Doposud získané zkušenosti ukazují, že implementace nových nebo modernizovaných informačních systémů si vyžádá pravděpodobně jeden a půl a až dva roky před nasazením do ostrého provozu.

Veřejné zakázky související s JISPSV jsou rozděleny do čtyř oblastí:
1. oblast podpory výkonu agend v oblasti zaměstnanosti,
2. oblast podpory agend v oblasti dávek,
3. oblast podpůrných a průřezových činností,
4. oblast integrace a provozu JIS,
z nichž základní tři oblasti 1-3 obsahují stávající rozsah aplikací dodávaných společností OKsystem, s.r.o.

MPSV ČR předpokládá přechodné období fungování stávajícího systému společnosti OK systém i v roce 2015 a 2016, zatímco bude probíhat příprava na provoz následného informačního systému. S touto variabilitou řešení je počítáno v projednávané verzi státního rozpočtu. MPSV ČR a společnost OKsystem podepsali již 14 ze 16 smluv, které se týkají provozu a vývoje OKaplikací pro rok 2015 a které zajistí výplaty nepojistných sociálních dávek pro rok 2016 a dávek státní politiky zaměstnanosti v roce 2015 a 2016.

Předpokládaný harmonogram dalších kroků
Vyhlášení otevřených výběrových řízení agendových informačních systémů – 24. 11. 2014 = IS Zaměstnanost. IS Sociální dávky a další dvě budou následovat do konce prosince 2014:

  • výběr dodavatelů – na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2015,
  • zpracování konceptu realizace – 2. čtvrtletí 2015,
  • programování – 2. pololetí 2015,
  • pilotní ověřování funkčnosti – 1. pololetí 2016,
  • migrace dat – konec 1. pololetí a začátek 2. pololetí 2016,
  • zkušební provoz – 2. pololetí 2016.

Souběžně bude probíhat příprava a realizace dalších zadávacích řízení.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!