Kardiochirurg - Kardiochirurgická klinika

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo lékaře/lékařky - kardiochirurg Kardiochirurgické kliniky.

Datum uzávěrky: 28. 2. 2015

Vzdělání
- magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství

Atestace
- základní chirurgický kmen vítán, ale možnost i pro absolventy

Jazykové znalosti
- znalost anglického jazyka

Počítačové znalosti
- znalost práce na PC

Další požadavky
- zdravotní způsobilost a bezúhonnost
- zájem o další postgraduální vzdělávání
- souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

Nabídka
- práce ve špičkovém zdravotnickém zařízení
- možnost odborného a vědeckého rozvoje
- sociální výhody.

Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem a přehledem o průběhu předchozí praxe a souhlasem k využití svých osobních údajů pro účely výběrového pohovoru ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů nutno zaslat do data uzávěrky na adresu: Odbor personální a mzdové politiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové. Kontaktní osoba prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!