Konference ISSS 2015

18. ročník Konference ISSS 2015 (Informační společnost, státní správa, samospráva) je vrcholným národním setkáním představitelů veřejné správy a podnikání k problematice informační společnosti, digitalizace a využití Internetu. Konference se koná pod oficiální záštitou předsedy Vlády ČR, Ministra vnitra ČR, dalších rezortních ministrů a Asociace krajů ČR, visegrádské setkání zaštiťuje místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

Termín: 13. - 14. dubna 2015
Místo: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Akci doprovodí jednání zástupců veřejné správy zemí Visegrádského regionu, konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Prezentační a diskusní platforma se značkou ISSS/V4DIS se během uplynulých let stala zdrojem informací pro zástupce celého spektra veřejné správy, odborníků i dodavatelů technologií a služeb podílejících se na reformě státní správy a samosprávy, rozvoji e-governmentu a celkové informatizaci společnosti.

Jarní konferenční akce je tradičním místem setkání špiček domácí politické scény, ministrů, zástupců veřejné správy z ČR i zahraničí, krajských či městských informatiků nebo vysokých manažerů renomovaných firem. Samozřejmostí je účast představitelů obou komor Parlamentu ČR, šéfů státních úřadů, krajských hejtmanů, primátorů měst a řady dalších osobností.

V rámci obsáhlého programu proběhnou vedle přednášek, prezentací a diskusí také doprovodné akce, jako například ICT summit, setkání zástupců ICT průmyslu a státní správy, setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Asociace krajů ČR, setkání zástupců akademické obce a odborníků zaměřené na lepší sepjetí vědy, výzkumu a vzdělávání pracovníků ve veřejné správě či setkání Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů.

Konference ISSS je jednou z největších akcí svého druhu v Evropě a místem setkání všech, kdo se podílejí na reformě veřejné správy a informatizaci společnosti, ale zároveň příležitostí pro prezentaci firmy, produktů a služeb či úspěšných projektů. Účastníci akce se stávají součástí procesu, v němž se představují nejdůležitější novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.

Předběžný program na http://www.isss.cz/program.asp

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!