Konference ke 25. výročí Úmluvy o právech dítěte

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) pořádá mezinárodní konferenci k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte.

Termín: pořádá 4. listopadu 2014
Místo: Emauzské opatství, Praha 2.

Dne 20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijatá Úmluva o právech dítěte. V roce 2014 si připomínáme 25. výročí.

Konference se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Konference se zúčastní i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Za účasti českých a zahraničních odborníků budou hlavním tématem konference:

  • aktuální otázky spojené s implementací všeobecných zásad Úmluvy
  • nejlepší zájem dítěte
  • právo dítěte participovat
  • ochrana před diskriminací v kontextu české i zahraniční praxe.
Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!