Konference o novele zdravotnických registrů

Centrum zdravotně sociálních studií vysoké školy CEVRO institut pořádá ve středu 6. dubna 2016 konferenci "Zdravotnické registry dnes a zítra"

Konference je věnována problematice Národního zdravotnického informačního systému. Je reakcí na aktuální novelu zákona o zdravotních službách. Podstatnou částí této novely jsou právě změny Národního zdravotnického informačního systému. Novela zavádí zcela nový registr hrazených zdravotní služeb, značně rozšiřuje a upřesňuje registr zdravotnických pracovníků a doplňuje dva nové zdravotní registry. Současně novela významně posiluje postavení Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). 

Hlavním tématem konference je představení nového uspořádání zdravotnických registrů. Jaké nové povinnosti mají jednotliví hráči v systému zdravotní a sociální péče? Jaké jsou přínosy nového uspořádání Národního zdravotnického informačního systému pro jednotlivé skupiny uživatelů? Jaká jsou rizika a souvislosti přijatých změn?

Na konferenci jsou pozváni zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, obou komor Parlamentu ČR, zdravotních pojišťoven, lékařů, informatiků, pacientů, odborné i obecné veřejnosti.

Konference proběhne od 10 do 13 hodin v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.

Vstup na konferenci je volný, registrace není třeba.

Kategorie: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!