Konference o sociálním bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR) spolupořádá odbornou konferenci „Co je cílem sociálního bydlení?“, která se bude konat 27. září 2016 od 9.00 do 17.00 hod. v prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha. Cílem konference je reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení a také diskuse o tématu s jednotlivými aktéry.

Konference je rozdělena do čtyř bloků, kdy v každém z nich zazní odpověď od jednoho ze zainteresovaných aktérů na otázku: Co je pro Vás cílem sociálního bydlení a jakou formou ho má být dosaženo? Konference je pojata z části jako diskusní fórum s dostatečným prostorem pro dotazy z pléna i mezi řečníky.

Na konferenci aktivně vystoupí:

- zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj;

- zástupce Svazu měst a obcí, zástupci Magistrátu hlavního města Praha a Magistrátu města Ostravy;

- zástupci neziskového sektoru

- Platforma pro sociální bydlení, Sdružení azylových domů, Výbor dobré vůle, Jako doma;

- zástupci z uskupení lidí bez domova - Chceme bydlet, Hnutí za lepší bydlení, Kruh naděje.

Přihlášku naleznete na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUFmEindlUyKJ6WiAYitzYz3lODmT0WvmQwFUBBWXi1cCfA/viewform?c=0&w=1

Občerstvení během konference zajistí Kuchařky bez domova.

Součástí konference bude den předem, tedy 26. 9. 2016, večerní neformální setkání s doprovodným programem.

Konference je zpoplatněna částkou 200,- pro členy Asociace nestátních neziskových organizací a platbě na účet do 20. 9. 2016.

Pro nečleny, nebo při platbě na místě je poplatek ve výši 400,-. Kontaktní informace: Více informací bude postupně doplněno na webové stránky ANNO ČR - http://anno-cr.cz/.

Pro doplnění informací pište na marie.froulikova@anno-cr.cz, nebo volejte na telefon +420 608 824 736

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!