Královéhradecký kraj poskytne medikům stipendia

S nedostatkem lékařů, který se v případě nečinnosti bude dále prohlubovat, se v současné době potýkají nejen zdravotnická zařízení v kraji, ale poskytovatelé zdravotní péče v celé České republice. Královéhradecký kraj přichází s novinkou, která by mohla pomoci získat mladé lékaře pro ty lékařské specializace, které jsou z personálního hlediska v největších problémech.

„Chceme se pokusit zachránit ty nejpotřebnější lékařské obory, které jsou na tom po personální stránce nejhůře. Zavádíme proto ve spolupráci se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje systém stipendií, která budou nyní v první fázi nabídnuta studentům 6. ročníků lékařských fakult formou jednorázové finanční pobídky,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Stipendia budou medikům poskytována ze Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje, do kterého vložil kraj ze svého rozpočtu kraje 2,7 milionu korun, a to už od letošního roku. Tento krok schválilo dnes i krajské zastupitelstvo. „Maximální výše jednorázové pobídky bude přesahovat hranici 100 tisíc korun. Výhledově může toto opatření zajistit kraji více než 20 mladých lékařů v nejvíce nedostatkových specializacích,“ upřesňuje krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková. Za tuto finanční pobídku by se měl student zavázat, že si zvolí nabízený specializační obor z vytipovaných nejohroženějších, a že bude po stanovenou dobu pracovat u poskytovatele zdravotnických služeb na území Královéhradeckého kraje.

Šanci získat „stipendium“ tak budou mít medici, kteří se zaváží absolvovat specializační (předatestační) přípravu v některém z těchto oborů:

  1. Anesteziologie a intenzivní medicína
  2. Dětské lékařství
  3. Neurologie
  4. Praktické lékařství pro děti a dorost
  5. Psychiatrie
  6. Radiační onkologie
  7. Radiologie a zobrazovací metody
  8. Vnitřní lékařství
  9. Všeobecné praktické lékařství

Do budoucna hrozící problém personální nedostatečnosti ve zdravotnictví je velmi naléhavý a nejnovějším opatřením se kraj rozhodl pomoci nejenom svým nemocnicím. Stipendia mohou získat i ti medici, kteří si pro své profesní uplatnění vyberou i jakékoliv jiné zdravotnické pracoviště v kraji. „Jde nám o to, aby se postupně personálně doplnila všechna zdravotnická zařízení v kraji. Předpokládáme, že poskytnutí jednorázových pobídek je jakousi první konkrétní aktivitou v této oblasti, a už nyní se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnicí Hradec Králové pracujeme na přípravě návrhu komplexního stipendijního programu,“ vysvětluje radní Třešňáková. Do tohoto motivačního systému by tak mohli být do budoucna zahrnouti i studenti ošetřovatelských oborů – sestry a zdravotničtí asistenti, kterých je také nedostatek. Diskutuje se i o možném zahrnutí mediků už v pátých ročnících fakult či o zavedení měsíčních stipendií.

Po zrušení poplatků za stáže budoucích všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v krajských nemocnicích se tak jedná už o druhé zcela konkrétní opatření, které má napomoci zajištění dostatečného počtu mladých lékařů v kraji tak, aby bylo možné udržet stabilně kvalitní úroveň zdravotní péče poskytované občanům Královéhradeckého kraje.

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!