Legislativa Evropské unie v oblasti prekursorů drog

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) aktualizovalo ke dni 6. 1. 2015 legislativu Evropské unie v oblasti prekursorů drog.

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. Nařízení stanovuje harmonizovaná opatření pro kontrolu a sledování některých látek často používaných při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek na území EU s cílem zbránit jejich zneužití. Vztahuje se tedy na jejich výrobu a uvádění na trh.
  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0273&rid=3
 1. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1258/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog, je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:CS:PDF
Konsolidované znění nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0273-20131230&rid=1
 
 • Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Toto nařízení stanovuje pravidla pro sledování obchodu mezi EU a třetími zeměmi s některými látkami často používanými při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek s cílem zamezit jejich zneužívání. Vztahuje se na jejich dovoz, vývoz a zprostředkovatelskou činnost.
  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0111&rid=3
 1. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0030:0038:CS:PDF
Konsolidované znění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0111-20131230&rid=1
 
 • Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Toto nařízení stanovuje pravidla pro provádění obou nařízení (ES), tzn. č. 273/2004 a č. 111/2005, zejména co se týče podmínek, za jakých lze udělit licenci či registraci hospodářských subjektů, vydat dovozní/vývozní povolení.
  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1277&rid=3
 1. Nařízení Komise (ES) č. 297/2009 ze dne 8. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Toto nařízení mění původní přílohu IV. nařízení č. 1277/2005.  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:095:0013:0015:CS:PDF

 2. Nařízení Komise (ES) č. 225/2011 ze dne 7. března 2011 o změně nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Toto nařízení dále mění přílohu IV. nařízení č. 1277/2005.  Česká jazyková mutace je veřejně přístupná v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:061:0002:0004:CS:PDF

Konsolidované znění nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi je v české jazykové mutaci veřejně přístupné v elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie na internetových stránkách: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R1277-20110328&rid=1

 

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!