Lékařská parazitologie

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost pořádají odborný seminář na téma Lékařská parazitologie.

Termín: 7. 4. 2015 od 13.30 hod.
Místo: Lékařský dům, Praha 2

Program:

  • 1. Přenos leishmanióz v jižní Evropě - Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
  • 2. Z činnosti NRL pro tkáňové helmintózy - Mgr. Jana Matějů, prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
  • 3. Kumulace výskytu tasemnic T. saginata na Opavsku v roce 2013 - RNDr. Pavel Moravec
  • 4. Současné možnosti léčby a profylaxe malárie v ČR - MUDr. RNDr. František Stejskal, PhD.
  • 5. Akutní schistosomóza - MUDr. Milan Trojánek, MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
  • 6. Importovaná giardióza rezistentní na léčbu metronidazolem - MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., MUDr. Milan Trojánek, Mgr. Ivana Zicklerová, RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!