Lůžková péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyhlašuje výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče (OD: 0024) a dlouhodobé lůžkové péče (OD: 00005) pro území okresu Ostrava - město.

VŘ bylo vyhlášeno dne 23. 12. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 15. 10. 2015.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 10. 2. 2015 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!