Mezinárodní konference k věkové diskriminaci

Mezinárodní konference k věkové diskriminaci se koná pod záštitou mnistryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Termín: 7. 11. 2014, od 9:00
Místo: Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

Mezinárodní konference je zaměřená na age management, neboli řízení pracovních týmů z hlediska věku, a na problém věkové diskriminace.

Mezinárodní konference se zúčastní zahraniční partneři z Rakouska, Francie a Velké Británie, kteří představí situaci v dané zemi a nastíní tak možnosti a nástroje využitelné pro Českou republiku. Pozvání na konferenci přijala i zástupkyně francouzského veřejného ochránce práv Maryvonne Lyazid, která se bude věnovat tématu diskriminace.

Kromě zahraničních partnerů na konferenci promluví:

  • Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí,
  • Jana Hanzlíková, náměstkyně MPSV ČR,
  • Gabriela Vlčková, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství z Úřadu práce ČR,
  • Pavel Puff, Skupina ČEZ, zástupce zaměstnavatelů,
  • Andrea Bednářová a Eliška Mertová, malé firmy, zástupci zaměstnavatelů.
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!