Mezinárodní konference na téma Bezpečí pacientů v primární péči

22. – 23. DUBNA 2016

KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, PRAHA

Mezinárodní konference na téma Bezpečí pacientů v primární péči 

Na mezinárodní konferenci, která se uskuteční ve dnech 22.–23. dubna se v Praze, kolegové z různých evropských zemí představí své přístupy a projekty v této oblasti.
 
Akce je jedinečnou příležitostí k poznání problematiky a jejího vztahu ke klinické praxi, vyslechnutí expertů sdílení zkušeností a pochopení evropské perspektivy v této oblasti. Mezi klíčovými řečníky jsou Maria Pilar Astier–Pena z Barcelony, Aneez Ismael z Manchesteru a David Marx z Prahy.
 
Pro české praktické lékaře je to mimořádná příležitost zažít přátelskou atmosféru komorní mezinárodní konference a získat přehled o tom, kam směřuje praktické lékařství v evropském kontextu a jaké výzvy lze očekávat. Konferenci pořádá Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP ve spolupráci s Evropskou skupinou pro kvalitu v primární péči (EQuiP). 
 
Jednacím jazykem je angličtina. Detailní informace jsou na http://www.equip2016.cz
 
Konference je podpořena Ministerstvem zdravotnictví ČR a Společností všeobecného lékařství ČLS JEP. Čestným prezidentem akce je ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.
 
Poplatek činí 2 500 Kč, zahrnuje účast na společenském večeru.
 
Za organizační výbor
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a MUDr. Jan Kovář,
členové EQuiP

Sekretariát konference:

GUARANT International

Na Pankráci 17,140 21 Praha 4

E-mail: equip2016@guarant.cz

Web: www.EQUIP2016.cz

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!