Ministerský rada v oddělení epidemiologie

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení epidemiologie odboru ochrany veřejného zdraví, v oborech služby:  Zdravotnictví a ochrana zdraví, Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

Předpokládaným měsícem nástupu na služební místo je leden 2016.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4. ledna 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu v Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.  

Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně musí být obálka označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení epidemiologie odboru ochrany veřejného zdraví“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!